071-32303764

آبغوره ارگانیک - بایو نشان

در تولید و فرآوری به روش ارگانیک (زیستی) از کودهای شیمیایی، سموم، هورمون‌ها و دستکاری‌های ژنتیکی استفاده نمی‌شود.

کشاورزی ارگانیک، یک سیستم مدیریتی جامع است که کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده سلامت خاک گیاه حیوان و انسان و احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در آن مد نظر است.

کلیه مراحل تولید تا عرضه (فرآوری، بسته بندی، نگهداری، شرایط کاری، شرایط اجتماعی و برچسب گذاری) این محصولات تحت کنترل، بازرسی و نظارت مراکز دارای صلاحیت (شرکت های بازرسی مورد تایید مراجع ذیصلاح) قرار گرفته است.

در نهایت محصول مطابق با الزامات و استاندارد معتبر ارگانیک (ملی و بین المللی) گواهینامه دریافت می کند.

ادامه توضیحات

با ثبت نام و ورود به سایت ما را از نظرات خود مطلع نمایید.


   محصولات مشابه
 نان سبوس و دارچین - دکتر تلاش
نوشیدنی ورزشی ایزوتونیک  بدون شکر طعم سیب - Dynamin
آب زرشک