071-32303764

   فرآورده های غذایی

شور بامیه - شیشه
ترشی بالزامیک - شیشه
پرورده گردو بادمجان-  شیشه
زیتون پرورده - شیشه
رشته آش ۵٠٠ گ جھان
اسپاگیتی سفیدساران
قند گیاهی مایع رژیمی  استویا 40 سی سی
روغن سرخ کردنی آفتاب -1500 میل
قند ساده بزرگ بیلو
سولاکان عسل چھل گیاه
روغن آفتابگردن درنیکا
عسل ارگانیک گون سولاکان
سولاکان عسل آویشن
درنیکا روغن کلزا
چای سبز ٢٠٠ گ شھرزاد
عسل ارگانیک هزار گل ده 650 گرم
عسل ارگانیک گون ده -650 گرم
عسل ارگانیک سدر ده در -650 گرم