071-32303764

   جدیدترین محصولات

ترازوی دیجیتالی امرن HN286
نبولایزر کمپرسوری خانگی امرن
آداپتور  AC Adapter S
کاف سایز بزرگ  32 الی 42 سانتی متری  امرون CL2
کاف سایز متوسط برای بازو 22 الی 32 سانتی متری CM2
کاف سایز CS-  برای بازوی 17 الی 22 سانتی متری
کاف سایز پهن CW
کاف فنری فشارسنج امرن M6 Comfort
پد تحریک عضله امرن
کاور دماسنج دیجیتال امرن مدل 520 بسته 40 عددی
تنس امرن E2 Elite
تب سنج دیجیتال امرن Eco Temp Basic
 محرک الکتریکی اعصاب حرفه ای امرن E4 Professional
تب سنج دیجیتالی Flex Temp Smart
تب سنج دیجیتالی امرن Eco Temp Smart
تب سنج دیجیتال غیرتماسی امرن Gentle Temp 720
تب سنج دیجیتالی داخل گوش امرن Gentle Temp 520
نبولایزر امرن A3 Complete