شستشوی حوله و لباس بیشتر ...
   شستشوی هود، سینک و گاز بیشتر ...
   شستشوی پارکت، چینی و سرامیک بیشتر ...
   شستشوی مبلمان و فرش بیشتر ...