071-32303764

   انواع لبنیات

ماست موسیر صباح- 200 گرم
پنیر بلغاری صباح- 400 گرم
پنیر لبنه صباح - 350 گرم
کشک صباح - 200گرم
پنیر یواف تتراپک صباح- 500 گرم
خامه صبحانه  صباح-200 گرم
شیر کم چرب صباح-200 میلی
دوغ کفیر  صباح-1250میل
پنیر پروسس مثلثی صباح-120 گرم
پنیر خامه ای  مثلثی صباح- 100گرم
ماست  نیم چرب 1/5 درصد صباح -600 گرم
ماست همزده پرچرب صباح-700 گرم
پنیر لاکتیکی صباح- 300 گرم
پنیر خامه ای صباح- 350 گرمی
پنیر سفید ایرانی مخصوص سالاد صباح- 400 گرم
پنیر سفید ایرانی صباح فلزی- 450 گرم
پنیر سفید ایرانی صباح -350 گرم
پنیر خامه ای صباح شیشه ای - 140 گرم