071-32303764

   سلامت و پزشکی

فشار سنج بازویی iHealth
ترازوی دیجیتالی-  امرن HN286
نبولایزر کمپرسوری خانگی-  امرن c803
آداپتور  AC Adapter S
کاف سایزCL2 بزرگ  32 الی 42 سانتی-  امرن
کاف سایز متوسط برای بازو 22 الی 32 سانتی CM2
کاف سایز CS امرن -  برای بازوی 17 الی 22 سانتی
کاف فنری فشارسنج امرن M6 Comfort
پد تحریک عضله-  امرن
کاور دماسنج دیجیتال 40 عددی- امرن 520
 محرک الکتریکی اعصاب -  امرن  E2 Elite
تب سنج دیجیتال امرن Eco Temp Basic
 محرک الکتریکی اعصاب حرفه ای امرن E4 Professional
تب سنج دیجیتالی Flex Temp Smart
تب سنج دیجیتالی امرن Eco Temp Smart
تب سنج دیجیتال غیرتماسی امرن Gentle Temp 720
تب سنج دیجیتالی داخل گوش امرن Gentle Temp 520
نبولایزر امرن- A3 Complete