071-32303764

   سلامت و پزشکی

مسواک عروسکی کودک های دنت
نخ دندان تویست
قوزک بند نئوپرون ساده
صندل طبی مردانه- دکتر شول
کفی خارپاشنه ضخیم- لانگ زین
فشارسنج مچی Norditalia-BP500
فشار سنج مچی Scian
فشار خون مچی Blood Pressure BP7 iHealth
دستگاه فیزیوتراپی خانگی