سلامت و پزشکی

کرم ضد حساسیت و ترمیم کننده - هربکس
خمیر دندان خاویار-  پرونایس
شامپو روغن درخت چای - پرمون
کرم شتر مرغ - پرمون
فشارسنج مچی Norditalia-BP500
فشار سنج مچی Scian
فشار خون مچی Blood Pressure BP7 iHealth
دستگاه فیزیوتراپی خانگی
071-32303764