071-32303764

   انواع نوشیدنی

آب انگور سن ایچ
نوشیدنی رژیمی بدون قند ایزوتونیک انبه
نوشیدنی رژیمی بدون قند ایزوتونیک توت فرنگی
نوشیدنی رژیمی بدون قند ایزوتونیک سیب
نوشیدنی رژیمی بدون قند ایزوتونیک لیمویی
آب انبه سن ایچ
هفت میوه پاکتی سن ایچ
آب پرتقال سن ایچ
آب آلبالو سن ایچ
جوجو هلو 330
جوجو 330 لیمو
جوجو میوه های استوایی
نوشابه گازدار انگور قرمز هم نوش
نوشیدنی انگور ساندیس
جوجو گندم
جوجو هلو
جوجو استوایی
نکتار شیشه ای آلبالو سن ایچ