خدمات

Medical tourism

  شیراز
  07132343245 - 09033335256
                   

سیمرغ، تحلیل داده شبکیه چشم و داده ژنتیکی

  تهران، کیلومتر ۲۰ جاده دماوند، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، طبقه دوم واحد ۱۲۰۳
  ۲۸۴۲۸۴۸۰ ۰۲۱
                   

طبیباتو، سامانه جامع سلامت همراه

  شیراز-خیابان مشیر فاطمی-روبروی دژبانی ارتش- ساختمان شماره2 دانشگاه علوم پزشکی- طبقه سوم
  0098-7132297587 - 0098-9177160548
                   

فیتب، نرم افزار تناسب اندام و بدنسازی

  تهران
 
                   

زر گیاه، مزرعه الگویی گیاهان دارویی

  فیروزآباد- مزرعه الگویی زرگیاه
  - 09365021198
                   
071-32303764