071-32303764

   زر گیاه- مزرعه الگویی گیاهان دارویی

زر گیاه- مزرعه الگویی گیاهان دارویی

  فیروزآباد- مزرعه الگویی زرگیاه
 
  09365021198
  zargiahfars@gmail.com

درباره:

  • مزرعـه تحقیقاتـی زرگیاه توسـط جمعـی از دانشجویـان مهندسـی گیاهان دارویی و معطر در سال 1390راه اندازی شد که با پشتکار و تلاش در راستای طرح های اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی تاکنون موفق به کسب عناوین مختلفی از سازمانها و ارگانها شده اند.
  •  
  • واحد آرندی مجموعه زرگیاه طبق نیاز جامعه و شرایط آب و هوایی گیاهان مورد نیاز را از نقاط مختلف دنیا گردآوری کرده و در مزرعه اقدامات بومی سازی و تکثیر را پیش می گیرد.
  • در این واحد با در اختیار داشتن دانش فنی علاوه بر تولید بذر جهت تکثیر، دانه های دارویی غله ای و روغنی نیز تولید می شود.
  • مجموعه زرگیاه دارای 9 واحد گلخانه جهت تکثیر و تولید نشا گیاهان دارویی می باشد که سالیانه بیش از 3 میلیون نشا به صورت جی فی (سینی کشت) و ریشه لخت تولید می گردد.
  • تیم زرگیاه با هدف ترویج همواره کشاورزان و متقاضیان کاشت گیاهان دارویی را آموزش و پشتیبانی فنی کرده است.
  • مزرعه زرگیاه همواره محصوص تازه و متنوع خود را در اختیار مشتریان و همکاران قرار می دهد.
  • یکی دیگر از واحد های مزرعه زرگیاه با استفاده از خشک کن طبیعی و سایه خشک کرده و محصول آماده شده را روانه بازار می کنند.

 

 

 

 

 

   نقشه