071-32303764

   لیان کاوان- Medical tourism

لیان کاوان- Medical tourism

   مشهد- خیابان کوهسنگی، مجتمع زیست خاور، طبقه 9، واحد 913 
  051-38381401 
  info@lkhtc.com 

درباره:

 

هدف

شرکت توسعه گردشگری سلامت لیان کاوان با استفاده از کادر تخصصی حرفه ای و تجارب ارزشمند خود در زمینه گردشگری سلامت در منطقه خاورمیانه تلاش بر کسب رضایت هرچه بیشتر مشتریان خود داشته و با ارائه یک کار تیمی و با حفظ تکریم و احترام مشتریان ارائه خدمات ویژه و منحصر به فردی را در سطح منطقه دنبال خواهد کرد.

دیدگاه

مشتریان ما بزرگترین سرمایه کاری ما هستند و این شرکت با حفظ روابط بلندمدت با بیماران از ابتدا تا انتهای درمان با آنهاست. تلاش ما ارائه خدمات درمانی با کیفیت توام با مناسبترین قیمت می باشد.

 

 

 

   نقشه