بازاریابی توسط ما

شیوه های بازاریابی کالا و خدمت

 

تبلیغات

دیگر نمی توان فقط با تکیه بر تبلیغات، یک برند را به بازار عرضه کرد، زیرا تبلیغات ندای یک سویه شرکت هایی است که تنها به فروش می اندیشند. مصرف کنندگانی که به طور روزافزون در معرض ادعاهای بی پایه تبلیغاتی قرار می گیرند، سعی می کنند تا حد امکان تبلیغات و پیام آن را نادیده بگیرند و حال آنکه اگر در نبرد رسانه ها پیروز نشوید، در نبرد بازار هم شکست خواهید خورد. شما برای ترویج کار خود به اعتبار نیاز دارید و فقط یک شخص یا منبع سوم می تواند آن را برایتان فراهم کند. این اعتبار از طریق بازاریابی بر پایه روابط عمومی شکل می گیرد. اطلاع رسانی یا روابط عمومی در واقع اعتباری را فراهم می کند که بر مبنای آن تبلیغات هم معتبر خواهد شد چرا که تا زمانی یک نام تجاری جدید برایتان معتبر نباشد، به تبلیغاتش توجه نخواهید کرد. ما توصیه می کنیم که برنامه بازاریابی در ابتدا با اطلاع رسانی در دو محور زمان و قالب آغاز شود و پس از دست یابی به اهداف اولیه روابط عمومی، یک برنامه تبلیغاتی پیرامون تعهدات مطرح شده صورت گیرد.

 

فروش

اگر فکر می کنید که بازاریابی تنها ساختن آگهی های چشمگیر، افزایش گاه و بیگاه حجم فروش، استردادها یا حتی ترویج ها و کمپین هاست، هرگز فروش موفقی نخواهید داشت. این جمله را مدیربازاریابی شرکت کوکاکولا، سرجیو زیمن حدود ۱۵ سال پیش گفته است. اما جای نگرانی نیست زیرا فارس اکو راه حل را می داند و حتی می توان اقرار کرد که یکی از اصلی ترین دلایلی که فارس اکو به عنوان عرضه کننده محصولات و خدمات به وجود آمد، آگاهی از راهکارهای بازاریابی و فروش در عصر حاضر می باشد که در کشور ما بسیار مورد غفلت قرار گرفته است.

 

بازاریابی و فروش توسط فارس اکو

راجا راجامنر مدیر مارکتینگ MASTER CARD می گوید: "مارکتینگ امروز دیگر رشته عملیاتی نیست، بلکه نیاز به مهارت های عمومی مدیریتی و تجربه زیاد در بخش های مختلف از جمله بازاریابی ، امور مالی، دیتا، تکنولوژی و روابط عمومی دارد. برای بازاریابی فردی نیاز است که توانایی های مافوق بشری داشته باشد."

 بازاریابی فیزیکی از ارتباط رو در رو با مشتریان هر بازار صورت می گیرد و این امر توسط افرادی که به علم فروش و همچنین ویژگی هر محصول آشنایی کامل دارند انجام می گیرد. . فارس اکو برای افزایش فروش محصولات تامین کنندگان خود، همواره به بازاریابان خود کمک می کند. در ابتدا به نیروهای خود کمک می کنیم تا بازی فروش را یاد بگیرند، سپس مهارت های کلیدی را آموزش می بینند و در نهایت اقدامات ویژه منجر به فروش محصول تامین کننده را انجام می دهند.

همچنین مفهوم "بازاریابی دیجیتال" به عنوان یک بخش مهم از بازاریابی محسوب می شود که از ابزارها و روش های فناوری دیجیتال برای ارتباط با مشتریان بالقوه و بالفعل استفاده می کند. در این راستا تیمی از متخصصین فارس اکو اقدامات برنامه ریزی، کنترل و هدایت  را در رسانه های اجتماعی دنبال می کنند.