ایده های شما و تقدیر توسط فارس اکو

ایده از مخاطب، تقدیر از فارس اکو

 

فارس اکو به ایده هایی که از سوی کاربران سایت مطرح می شود، به عنوان یک سرمایه ارزشمند نگاه میکند. باور داریم که این ایده ها، در جایگاه فارس اکو، سامانه فروش و اطلاع رسانی اقتصاد فارس به عنوان پیشتاز بازار اهمیت ویژه خود را دارند.

تقدیر و اهدای جایزه به همه ایده ها، پیشنهادات، انتقادات و همفکری های شما نیز بخشی از سپاسگزاری فارس اکو خواهد بود.

به علاوه در مراسم سالیانه فارس اکو به طرح ها و ایده های برتر نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.