درباره فارس اکو

بستر فراهم شده در farseco.ir  با تجمیع اطلاعات مورد نیاز تامین کنندگان و مصرف کنندگان، ایجاد رقابت سالم در بازار، تبلیغات کم هزینه تر، بازاریابی پر بازده و زنجیره تامین بهره ور منجر ایجاد شده و  پر واضح است که  به سرعت با پیشتازی در این زمینه ادامه خواهد داد.