071-32303764

   وزرا، برنامه ای از شبکه سلامت

وزرا، برنامه ای از شبکه سلامت     

برنامه وزرا، که در شبکه سلامت سیما تهیه می شود مروری است بر کارنامه کاری و زندگی وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای انقلاب. قسمت هشتم برنامه وزرا به دکتر کامران باقری لنکرانی اختصاص دارد.