071-32303764

   نادرترین جراحی ریه کودکان در شیراز

نادرترین جراحی ریه کودکان در شیراز     

گزارش تصویری از موفقیت پزشکان در بازسازی شریان ریوی پنهان کودکان در از دانشگاه علوم پزشکی شیراز که برای نخستین مرتبه در ایران به همت تیم پزشکی این دانشگاه به ثمررسیده است.

دکتر محمدرضا ادراکی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از موفقیت پزشکان در بازسازی شریان ریوی پنهان کودکان در این دانشگاه خبرداد و گفت: این دستاورد پزشکی برای نخستین مرتبه در ایران به همت تیم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ثمر رسیده است.

عضو تیم جراحی جنین دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص این رویداد مهم علمی توضیح داد: یکی از مشکلات شناخته شده دستگاه تنفسی، نبود یک شریان ریه است که به باور پزشکان، در این دسته از کودکان یکی از شریان های ریوی تشکیل نمی شود.