کارآفرینی

تولید پلاستیک های تجزیه پذیر توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیرموفق شدند پلاستیک های تجزیه پذیری در حد نیمه صنعتی تولید کنند که درمدت زمان کوتاهی تجزیه می شوند.

بیشترین پیوند کبد در شیراز و تهران انجام می شود

تعداد پیوند کبد در کشور را بیش از 350 مورد است که بیش از 300 مورد در دو مرکز شیراز و تهران انجام می شود

امید به محیط زیست پاکیزه تر با کشف باکتری تجزیه‌کننده پلاستیک

مطالعه‌ای جدید نشان از اولین شواهد قطعی مولکولی مبنی بر یافت باکتری‌هایی در روده‌ی نوعی آفت دارد که قادر به در هم شکستن پلی اتیلن هستند.

زخم‌ پوش‌های نانو لیفی یکی از طرح های برتر در کسب ‌وکارهای سرمایه‌گذاری نانو

زخم پوش های نانو لیفی با هدف ترمیم زخم های دیابتی توسط عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات طراحی و ساخته شد.

چگونگی جراحی دهان و فک و صورت

ربات سینا راهی برای رسیدن به روش های درمانی کم تهاجم

ساخت ربات مارماهی برای ردیابی آب‌های آلوده

محققان دانشگاه لوزان برای ردیابی آلودگی آب‌های آزاد روباتی به شکل مار ماهی ساختند. ربات مارماهی یک زیست روبات است که با هدف ردیابی و تحلیل آلودگی آب‌های آزاد طراحی شده است. این روبات می‌تواند در یک مسیر مشخص شنا کند یا مسیر خود را به دنبال آلودگی پی گیرد.

رابطه حداکثر اکسیژن مصرفی با عوامل خطرزای قلبی در دختران جوان

* شیراز، ایران، دانشگاه شیراز، دانشکده علوم تربیتی، بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی منبع: نشریه فیزیولوژی ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) : پاییز ۱۳۹۰ , دوره ۳ , شماره ۱۱ ; از صفحه ۴۹ تا صفحه ۶۰ .

کنگر از سبزیجات محبوب و پر خاصیت بهار

سطوح فشارخون و علائم اختلالات اضطرابی

ویژه نامه چهارمین کنگره انجمن روانشناسی ایران.772-769