پرینتر سه بعدی و ساخت آتل شکسته بندی

پرینتر سه بعدی و ساخت آتل شکسته بندی     

فناوری نوین آنها ضد آب بوده، اجازه عبور هوا را داده و کمک می کند تا از بروز خارش آزار دهنده اجتناب شود و در عین حال باعث بهبود سریع تر استخوان های شکسته به شکلی راحت تر و پاکیزه تر در مقایسه با قالب های سنتی گچی شود.

ویدیو

آتل    شکستگی