انیمیشن هپاتیت B-راه های مقابله و درمان

انیمیشن هپاتیت B-راه های مقابله و درمان     

هپاتیت بی یکی از معضلات سیستم بهداشتی جامعه بشری می باشد و یکی از علل مهم نارسایی مزمن کبد، سیروز و سرطان کبد به شمار میرود. ویروس هپاتیت بی عامل بروز بیماری هپاتیت بی در انسان است.  در این انیمیشن راههای مقابله و درمان این بیماری بیان شده است.

ویدیو