رباط جراح داوینچی و پوست انگور

رباط جراح داوینچی و پوست انگور     

رباط جراح داوینچی با دقت و کنترل بالایی که دارد کمک زیادی به جراحان در جراحی های ژنکولوژی، ارولوژی و عمومی می کند. در این ویدئو این رباط در حال کندن پوست یک انگور است!

ویدیو