ادارات

سازمان بیمه سلامت ایران   (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

با تشکیل این سازمان ، یکی از بزرگترین اصلاحات نظام رفاه اجتماعی کشور به عهده آن نهاده شده و زمینه تحقق اهداف بلندی چون عدالت محوری ، ارتقاء سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت ، کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان ، رفع همپوشانی بیمه ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور فراهم گردید.

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از وزارتخانه‌های کشور می باشد.اهداف این سازمان شامل: بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی است.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان آموزشی، تحقیقاتی و نظارتی جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون رئیس‌جمهور در زمینه‌های مربوط به آثار تاریخی و باستانی صنایع دستی و گردشگری است.

سازمان حفاظت محیط زیست  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو )

این سازمان به منظور حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی صحیح و مستمراز محیط زیست می باشد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از معاونت رییس جمهوری می باشد که توسط ریاست جمهوری تعیین می شود.

سازمان بیمه مرکزی   (دانشنامه اقتصادی فارس اکو )

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است، نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت .

سازمان امور عشایر ایران  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

عمده فعالیت‌های سازمان امور عشایرایران در خدمات رسانی به عشایر در قالب برنامه ساماندهی به کوچ و اسکان انجام می شود،سامان‌دهی به زندگی عشایر از طریق ارائه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تولیدی عشایر.