قوانین

حق بیمه در قانون تامین اجتماعی   (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

حق بیمه در قانون تامین اجتماعی مبلغ حق بیمه ٣٠ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده می باشد که ٢٣درصد آن سهم کارفرما و ٧ درصد سهم بیمه شده است. مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.

قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ نهم آبان‌ماه یکهزاروسیصدوهشتاد وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/8/16به تأیید شورای نگهبان رسید.

بیمه روستاییان  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

بیمه روستاییان یکی از بیمه های زیر مجموعه سازمان بیمه سلامت ایران که این سازمان نیز زیر نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد.

بیمه ایرانیان  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

بیمه ایرانیان زیر نظر سازمان بیمه سلامت ایران که این سازمان نیز زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد، شرایط این بیمه: مشمولین، حق بیمه، مدارک مورد نیاز جهت صدور اولیه دفترچه، مدارک مورد نیاز جهت تعویض دفترچه، مدارک مورد نیاز جهت تمدید دفترچه محل دریافت دفترچه می پردازد.

شرایط صدور پروانه تاسیس گلخانه سبزی و صیفی، زینتی، دارویی  (دانشنامه اقتصادی )

شرایط صدور پروانه تاسیس گلخانه سبزی و صیفی، زینتی، دارویی شامل: متقاضی، گلخانه، زمین، مدارک منبع آب، آزمایش خاک، تعهد محضری، شرکت ها و معرفی مهندس ناظر.

حقوق حیوانات در قانون مدنی ایران  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

حقوق حیوانات در قانون مدنی مصوب 1307/2/18 با اصلاحیه های بعدی آن ...

آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه مشتمل بر ۳۰ ماده و ۳۰ تبصره شامل فصول: تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه، حقوق و تکالیف شرکت بیمه و نماینده، رسیدگی به اختلاف نماینده و شرکت بیمه و رسیدگی به تخلفات نماینده، نظارت و همچنین مکمل آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه می باشد.

ارائه مجوز احداث باغ گیاهان دارویی  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو )

ارائه مجوز احداث باغ گیاهان دارویی مشمول مدارک لازم ، نحوه ارائه خدمت و قوانین و مقررات می باشد .

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی  (دانشنامه اقتصادی فارس اکو)

نظام جامع تامین اجتماعی در جهـت ایجـاد انسجام کلان سیاستهای رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همـه افـراد کشـور در برابر رویدادها، شامل سه حوزه می باشد:  الف ـ حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی  ج ـ حوزه امدادی