پارک علم و فناوری پردیس

پارک علم و فناوری پردیس     

پارک علم و فناوری پردیس به عنوان یکی از شهرک های علمی کشور نقش به سزایی در توسعه اقتصاد دانش بنیان و اشتغال زایی دارند.

پارک فناوری پردیس به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین پارک فناوری کشور با مجوز شورای گسترش آموزش عالی در سال ۱۳۸۴ در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری و با همکاری تعدادی از دانشگاه ها و مراکز علمی-پژوهشی کشور در جهت تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شرکت های دانش بنیان تاسیس گردید.

گزارش برنامه تلویزیونی ثریا از پارک علم و فناوری پردیس: