071-32303764

   از مافیای تراریخته تا زندگی سالم-2

از مافیای تراریخته تا زندگی سالم-2     

این فیلم گزیده ای از گفتگوی "پروفسور کرمی" در برنامه "تب تاب" است که حقایقی از مافیای تراریخته در کشور تا راههای طول عمر و زندگی سالم را در برمیگیرد.  قسمت دوم: 6 برنامه جهت زندگی سالم

موضوع گفت‌وگوهای برنامه چالشی "تب تاب" که از شبکه سوم سیما با مجری گری باربد بابایی پخش می شود،توسط یک اتاق فکر طراحی شده و شامل همه موضوعات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... می شود. دکور این برنامه معلق است و با توجه به نظر مخاطبان درباره پاسخ میهمانان برنامه ،به پایین حرکت می‌کند.

در یکی از این برنامه ها پروفسور کرمی به زبانی ساده محصولات تراریخته را معرفی کرده و پرده از حقایقی از مافیای تراریخته در کشور بر می دارد. در ادامه وی 6 راه عملی برای داشتن زندگی سالم مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی و مبتنی بر علوم روز دنیا را بیان می کند. پروفسور علی کرمی متخصص بیوتکنولوژی پزشکی، فوق تخصص مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی و فارغ التحصیل  Ph.Dاز دانشکده پزشکی دانشگاه کپنهاگ دانمارک و مهندسی ژنتیک از آمریکا هستند.

   مطالب مرتبط