071-32303764

   فارس اکو در کنگره بین المللی سلامت همراه+ فیلم

فارس اکو در کنگره بین المللی سلامت همراه+ فیلم     

برنامه "در شهر" گزارشی از سومین کنگره بین المللی "سلامت همراه- mobile health" تهیه نمود که بر روی انتن صدا و سیما رفت. "سامانه محصولات و خدمات سلامت فارس اکو" نیز به عنوان یکی از 30 شرکت موفق در حوزه سلامت همراه ایران در این کنگره حضور موفقی داشت که با استقبال و تمجید بی نظیر متخصصان و پزشکان

برنامه "در شهر" گزارشی از سومین کنگره بین المللی "سلامت همراه- mobile health" تهیه نمود که بر روی انتن صدا و سیما رفت. "سامانه محصولات و خدمات سلامت فارس اکو" نیز به عنوان یکی از 30 شرکت موفق در حوزه سلامت همراه ایران در این کنگره حضور موفقی داشت که با استقبال و تمجید بی نظیر متخصصان و پزشکان حوزه سلامت و همچنین صاحبنظران صنعت IT و عموم مردم مواجه شد. 

گزارش برنامه "درشهر" در 2 قسمت تهیه شد که بخشهایی از این برنامه را در این فیلم با هم مشاهده خواهیم کرد. فیلم کامل این گزارش در irib.fars.ir  یا telewebion.com قابل مشاهده است.