فروشگاه های زنجیره ای اتکا

فروشگاه های زنجیره ای اتکا

  فروشگاه مرکزی شیراز (فتح المبین) ، بلوار رحمت ، خیابان سپاه شمالی ، جنب دادسرای نظام

درباره:

فروشگاه های زنجیره ای اتکا

لیست شعب فروشگاه های اتکا شیراز:

شعبه مرکزی فتح المبین:بلوار رحمت ، خیابان سپاه شمالی 07137380344

شعبه ولایت: میدان اطلسی ، خیابان آزادی ، چهارراه باغ تخت ۰۷۱۳۲۲۷۹۰۳۹

شعبه شهدای زرهی: بلوار استقلال ، نبش خیابان باغ حوض

فروشگاه اتکا شیراز فارس شیراز خ سپاه شمالی جنب دادسرای نظام 07117384450

   نقشه