فروشگاه های زنجیره ای رفاه

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

  ش‍ی‍ر‌از(شهید باهنر)-تقاطع خیابان- پاسداران و بلوار شهید باهنر، جنب پارک کودک

درباره:

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

لیست شعب شیراز:

شعبه مرکزی: شهید باهنر(حافظ) تقاطع خیابان- پاسداران و بلوار شهید باهنر، جنب پارک کودک 38301003 - 071

شعبه چنچنه: شهید عباس دوران(چنچنه) شیراز- فلکه گاز- خیابان جهاد- جنب بانک سامان     32270197 - 071

 

   نقشه