فروشگاه های زنجیره ای سروش

فروشگاه های زنجیره ای سروش

مدیریت: حسین کشاورز
  شیراز - بلوار ستارخان - مجتمع تجاری بهاران

درباره:

فروشگاه های زنجیره ای سروش  

فروشگاه سروش 1  شیراز ، بلوار ستارخان ، مجتمع تجاری بهاران    36292830 - 071

فروشگاه سروش 2  شیراز ، خیابان جام جم ، نرسیده به خیابان چنچنه 32299308 - 071

فروشگاه سروش 3  شیراز ، خیابان تاچارا ، جنب مجتمع زیتون          36253824 – 071

فروشگاه سروش 4  شیراز ، بلوار چمران ، بلوار نیایش ، کوچه 5      36360712 - 071

فروشگاه سروش 5  شیراز، کوی وحدت ، مجتمع تجاری نگین ، طیقه زیرین     

فروشگاه سروش6   شیراز ، خیابان دانش آموز ، نبش کوچه 7         36307416 - 071

ساعت کار : 8 الی 24

   نقشه