بازار و بازارچه

بازار وکیل شیراز

  آدرس: شیراز، بعد از میدان شهرداری
 
                   

بازار انقلاب شیراز

  شیراز خیابان مشکین فام
 
                   

بازار حاجی شیراز

  خیابان لطف علی خان زند، بعد از سه راه طالقانی، سمت راست
 
                   

سرای مشیر شیراز

  جنوب بازار وکیل
 
                   

بازار مسگرهای شیراز

  خیابان لطفعلی خان زند، بعد از سه راه طالقانی
 
                   

مجتمع خلیج فارس

  آدرس: محور شمالی شیراز به سپیدان و در ابتدای ورودی شهر جدید صدرا
 
                   

مجتمع تجاری زیتون فارس

  آدرس: چهار راه پارامونت