آب مجازی معمایی بی جواب در بحران آب

آب مجازی معمایی بی جواب در بحران آب     

در تولید یک همبرگر ساده ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود که هیچگاه به این میزان توجه نشده است. در تهیه یک فنجان قهوه به ظاهر یک لیوان آب استفاده شده، اما باید گفت میزان آب مصرف شده در تهیه آن ۱۴۰ لیتر است، همچنین میزان آب مجازی برای تهیه یک فنجان چای ۳۵ لیتر است.

برای تولید بسیاری از محصولات که حتی ممکن است به ذهنمان هم نرسد آب استفاده می شود؛ در تولید یک محصول، آب مجازی نقش مهمی دارد تا آن کالا به مرحله تکامل برسد.

صفت مجازی بدان معناست که بخش عمده آب مصرف‌ شده در فرآیند تولید، در محصول نهایی وجود فیزیکی ندارد و در حقیقت بخش بسیار ناچیزی از آب مصرفی در پایان به عنوان آب واقعی در بافت محصول باقی خواهد ماند.